výklopná vrata berry Hörmann

Zde se snoubí kvalita s krásným vzhledem

Vše hovoří pro originál: Kvalita a bezpečnost, vzhled a komfort a vyzrálá technika. V každých vratech Berry od firmy Hörmann jsou obsaženy zkušenosti více než 50 let výroby vrat.

Zde si můžete být naprosto jisti
Příkladem vysoké úrovně bezpečnostního vybavení
výklopných vrat Berry jsou flexibilní ochranné kryty
nad rameny pák. Dokonale zakrývají nebezpečný prostor
a snižují tak nebezpečí rozdrcení nebo sevření. Tak vysoký
bezpečnostní standard mají jen výklopná vrata Hörmann.
Vícenásobně zajištěno
Vícenásobný pružinový systém spolehlivě zajišťuje
vrata proti spadnutí. Pokud by se jedna z pružin zlomila,
zajišťují vrata ostatní, nedotčené pružiny. Vzdálenost vinutí
pružin je tak malá, že jsou proti sevření chráněny i dětské
prstíky.
Komfortně uzavřeno
Speciálně tvarované rameno páky přitiskne vrata při
zavírání těsně na zárubeň a vrata se sama přitáhnou. Díky
tomu nezůstane mezi vraty a rámem žádná mezera. Vrata
jsou kolem dokola těsně uzavřena.
Lepší ochrana proti vloupání
Jedinečné uzamknutí výklopných vrat Hörmann otočnou
západkou pevně přitiskne rohy křídla vrat na rám
a uzamkne je tak mnohem bezpečněji než obvyklé rozvory.
Vypáčení vrat je tím prakticky nemožné.
Individuální komfort obsluhy
Abyste svá automatická výklopná vrata Berry mohli kdykoliv
pohodlně a jednoduše obsluhovat, nabízíme vám
pro jakékoliv podmínky instalace vhodné kvalitní
mobilní i stacionární příslušenství. Od ručního mikrovysílače
přes kódovací tlačítko a čtečku otisků prstů až po speciální
řešení, jako je nouzový akumulátor.